Wpływ choroby Huntingtona na relacje partnerskie i seksualność

Można się spodziewać, że ze względu na objawy choroba Huntingtona ma znaczący wpływ na seksualność, zarówno w aspekcie fizycznym jak i psychologicznym.

Skutki fizyczne:

  • ruchy pląsawicze mogą uczynić zbliżenie bardzo trudnym,
  • z powodu dysfunkcji neurologicznych mogą wystąpić problemy z erekcją lub suchość pochwy.

Skutki psychologiczne:

  • depresja i poczucie niższości mogą wpływać na libido,
  • atrakcyjność pacjenta może ulec zmniejszeniu, zarówno w sferze fizycznej jak i emocjonalnej,
  • często związek zmienia się wraz z przebiegiem choroby, z relacji partnerskiej w relację opiekun - pacjent.

Poza tym, na seksualność mogą mieć wpływ przyjmowane leki przeciwdepresyjne lub leki na pląsawicę.

 

Na podstawie: Badanie partnerów pacjentów i partnerów osób z grupy ryzyka
Badanie zostało przeprowadzone w jednym z holenderskich instytutów (Netherlands Institute of Socjal Sexological Research, NISSO). Badanie było częścią programu 'Związki i seksualność przewlekle chorych i niepełnosprawnych'.